Sunday, 8 November 2015

Homework

Spelling

plight 

poise 
poison 
position
regular 
remain 
rough
scarce
statue 
stockings

Synonyms


plight - predicament

poise - elegant
regular - ordinary
rough - uneven
statue - figure

Maths Problem


Te Reo Māori
Tuhia ngā mea nei - Draw these things

Kei runga i te tēpu te pukapuka


Kei raro i te tēpu te pene


Kei waho i te akomanga te turu


Kei roto i te pātaka te pēke

No comments:

Post a Comment