Sunday, 9 October 2016

Kia Ora Koutou! Nau Mai Hoki mai ki a mātou wāhi Mātauranga! Ā mātou mahere - Hello and welcome back to our learning space! Our planning!
No comments:

Post a Comment